Wybierz oddział

Projekty dofinansowane ze środków PFRON w 2016r

27.06.2016

PFRON

Projekty realizowane w 2016r.
Daj mi szansę! - zajęcia treningowe w 6 klubach Oddziału Regionalnego Podkarpackie.
Nr umowy: ZZB/000396/BF/D
Data podpisania umowy: 9 czerwca 2016r.
Termin realizacji projektu: 2 stycznia - 31 grudnia 2016r.
Cel programowy PFRON
3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA
Typ projektu
Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.
Cele projektu 2016
1. podniesienie umiejętności społecznych;
2. podniesienie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia;
3. organizacja profesjonalnych zajęć treningowych;
Liczba zawodników: 36 osób
Liczba trenerów: 6 osób
Liczba godzin zajęć: 498 godzin
dofinansowanie PFRON: 40193zł

Rozwińmy skrzydła! - zawody ogólnopolskie i regionalne.
Nr umowy: ZZB/000385/BF/D
Data podpisania umowy: 28.04.2016r.
Termin realizacji: 02.01.2016-31.12.2016
Liczba zawodników: 280 osób
Liczba trenerów: 95 osób
dofinansowanie PFRON: 106530,28 zł
Cel programowy PFRON
3. WZROST AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA

Typ projektu
Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze zamkniętym (w szczególności: warsztaty, zawody, koncerty)

Cel projektu 2016
1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
4. organizacja zawodów regionalnych i ogólnopolskich ,
5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
Krótka charakterystyka projektu:
Od ponad 30 lat Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska a tym samym Oddział Regionalny Podkarpackie organizuje każdego roku zawody sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Zawody są nie tylko szansą na uwieńczenie codziennych wysiłków treningowych i rehabilitacyjnych, ale również na integrowanie ze społecznościami lokalnymi i przełamywanie stereotypów. Zawody OS każdego szczebla kwalifikują na zawody wyższego szczebla - zawody regionalne kwalifikują na zawody ogólnopolskie, zawody ogólnopolskie na zawody europejskie lub światowe. Olimpiady Specjalne Polska to jeden z 220 programów narodowych światowego ruchu Special Olympics. Poza sprawami organizacyjnymi, merytorycznymi oraz logistycznymi, przepisy regulują zasady organizacji zawodów oraz słownictwo, jakim porozumiewamy się w ramach Olimpiad Specjalnych i sposób kwalifikowania
zawodników. We wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych obowiązują Oficjalne Przepisy Sportowe Olimpiad Specjalnych w sportach letnich i zimowych. Przepisy sportowe Olimpiad Specjalnych są oparte na oficjalnych przepisach Międzynarodowych lub Narodowych Federacji Sportowych w danej dyscyplinie. Podstawową różnicą dzielącą Olimpiady Specjalne od innych
sportowych organizacji jest to, że wszyscy zawodnicy, niezależnie od poziomu ich możliwości są jednakowo umotywowani do walki sportowej, a każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniego poziomu sprawności. Dlatego zawody rozpoczynają się preeliminacjami, które prowadzą do właściwych grup finałowych. Zawody są tak przeprowadzane, że zawodnik rywalizuje z drugim, o podobnych możliwościach sprawnościowych w wyrównanych grupach. Nadrzędnym celem nie jest wyłonienie najbardziej zdolnych rekordzistów, lecz stworzenie możliwości zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu możliwości. System tworzenia grup sprawnościowych, w których odbywa się rywalizacja, system nagradzania oraz system awansu na kolejne szczeble uczestnictwa w zawodach są narzędziami unikatowymi dla organizacji sportowej, zapewniającymi osobie z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w rywalizacji z równym przeciwnikiem. W 2016 r. w ramach projektu planujemy organizację:
1. 1 zawodów ogólnopolskich;
2. 2 zawodów regionalnych;
W zawodach w projekcie udział weźmie 280 zawodnikóa).
Harmonogram działań:

1.1 obsługa PR, marketingowa,medialna zawodów w 2016 roku
1.2 organizacja merytoryczna i logistyczna zawodów - wyżywienie,zakwaterowanie,wynajem obiektów,transport na i z zawodów regionalnych,ogólnopolskich, transport podczas zawodów itd.
1.3 wysyłanie regulaminów limitów-rejestracja uczestników i obsługa Games Managment System
1.4 komunikacja z sędziami,delegatami technicznymi, obsługą merytoryczno-techniczną zawodów oraz koordynatorami projektu i podzadań
1.5 przygotowywanie dokumentacji sprawozdawczej,komunikatów końcowych, rozliczeń
1.6 promocja sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną opracowanie folderów, zaproszeń, plakatów, identyfikatorów, bannerów, przygotowanie albumu itd. prowadzenie newslettera itd.
1.7 transport zawodników i trenerów na zawody regionalne i ogólnopolskie kwalifikujące do wyższego szczebla
1.8 V Ogólnopolski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych - listopad Przemyśl - 3 noce, 4 dni , uczestnicy 135 - (100 zawodników i 35 trenerów/opiekunów ), obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd)117 , razem 252
1.9 XII Podkarpacki Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych - czerwiec Stalowa Wola -1 noc, 2 dni , uczestnicy 165 - (120 zawodników i 45 trenerów/opiekunów) , obsługa (wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 62 , razem 227
1.10 IV Podkarpacki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych - październik Ropczyce - 1 dzień , uczestnicy 75- (60 zawodników i 15 trenerów/opiekunów) , obsługa(wolontariusze,sędziowie, obsł.medyczna,członkowie Komitetu Organizacyjnego itd) 24 , razem 99

W zawodach i treningach zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Special Olympics mogą brać udział tylko zawodnicy, którzy mają dopełnione wszelkie formalności rejestracyjne w Stowarzyszeniu.
Deklaracja zawodnik i książeczka zawodnika z informacjami :
- zgoda na uczestnictwo w zajęciach, treningach i innych imprezach organizowanych przez Olimpiady Specjalne,
- Zespół Downa – problem niestabilności w stawie szczytowo obrotowym
- zgoda na prezentację wypowiedzi, fotografii itd w środkach masowego przekazu lub innych formach propagujących ideę Olimpiad Specjalnych /w tym również w akcjach zbierania finansów na rzecz Olimpiad Specjalnych/.
- Zgoda na udzielanie pomocy w nagłych przypadkach.
- Zawodnicy niepełnoletni, zawodnicy pełnoletni ubezwłasnowolnieni: zgodę wydają rodzice, opiekunowie prawni.
- Zawodnicy pełnoletni: rodzice, opiekunowie prawni podpisują zgodę na udział w zawodach, w szczególnych przypadkach, gdy zawodnik jest świadomy konsekwencji swojej decyzji jest możliwe samodzielne podpisanie deklaracji przez zawodnika wraz z osobą, która wytłumaczyła zawodnikowi konsekwencje tego podpisu. Osoby dodatkowe czyli trenerzy, opiekunowie, partnerzy to osoby, które towarzyszą zawodnikom podczas zawodów i podroży na nie.
Udział uczestników:
Uczestnikami są trenerzy, opiekunowie czyli osoby, które przyjeżdżają z zawodnikami na zawody i bezpośrednio za nich odpowiadają. Osoby te nie są organizatorami zawodów i nie świadczą usług odpłatnych w ramach projektu. Traktowani są podczas zawodów na takich samych zasadach uczestnika jak zawodnicy.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.