Wybierz oddział

Ogromne wsparcie dla naszego Oddziału ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

30.06.2024

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podkarpackie jest inicjatorem szeregu zajęć sportowych „Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych”.

Ze wsparcia finansowego może korzystać:
- 148 zawodników
- 14 klubów Olimpiad Specjalnych
- 14 osób obsługi trenerskiej
- 22 osoby obsługi technicznej

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.